Students style

师生风采当前位置: 首页 > 师生风采 > 师生荣誉

优秀毕业生展示

优秀毕业生展示(图1)  

学生张洪波入选海军陆战队  


优秀毕业生展示(图2)  

学生杨歆琪被送往湖南省武术队  


优秀毕业生展示(图3)  

李振同学考入中国矿业大学  


优秀毕业生展示(图4)  

李娟同学考入华中理工大学  


优秀毕业生展示(图5)


学生刘泽奇被国家散打武术队特招


优秀毕业生展示(图6)  

中央警卫团战士周军阔同学为在校学生上课